GF-2017 - Kulturhuset Birkelundgaard

klik her for oversigt >>
Gå til indhold

GF-2017

Historisk > Set & sket > 2017 > 1. halvår
Indkaldelsen:
Kulturhuset
Birkelundgaard
indkalder herved
medlemmerne til
ordinær generalforsamling
tirsdag den 28. februar 2017,
kl. 19:00 i Laden på
Birkelundgaard.
(der sendes e-mail til vores medlemmer)AFHOLDT ARRANGEMENT:

Generalforsamlingen den 28. februar 2017
Vel besøgt

Referat fra generalforsamlingen i Kulturhuset BirkelundgaardTilbage til indhold